NewsUpdate of Meeting between Binay Tamang, Chairman, GTA, Anit Thapa, Vice-Chairman, GTA, & Mamata Banerjee, CM

प्रेस विज्ञप्ति आज नावान्यमा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यार्न्जीसंग जीटीए बोड अफ एडमिनिस्ट्रेटसका अध्यक्ष बिनय तामङ अनि उपाध्यक्ष अनित थापाको भेट भयो। धेरै लामो समयसम्म भएको…