Gorkhaनक्सली द्वारा लगाएको बारूदी सुरंग विस्फोटको चपेटमा आएर सुरक्षा बलको 6 जवान शहीद

“हुँदैन बिहान मिरमिरेमा दुइ चार तारा खसेर नगए बन्दैन मुलुक दुई चार सपूत मरेर नगए।” आफ्नो जननी जन्मभूमिको सुरक्षाको निम्ति सर्वस्व न्यौछावर गरी आफ्नो प्राणको…


We Remember

Two rotis quickly wrapped in an old newspaper, water filled in a half-litre plastic bottle. Their hearts filled with hopes, dreams and aspirations we have…