गोर्खाल्याण्ड

तर्कमान

तर्कमान – Tarkaman: आज लगभग पाँच-छ बर्षपछी विशेष अवसरमा केवेन्टियर्स पस्दैछु। म अनि मेरो लङ्गुटिया मित्र प्रकाश लाई भेट्न हामी सितै कलेज पढेको अतिप्रीय मित्र…