Dazzling Darjeeling

RJ Samir – Radio Salesian Journalist makes to India Book of Records

TheDC team sends a warm ‘shout out’ to RJ Samir, a Radio journalist working with the first community radio in the Darjeeling Hills, who has found a place in the India Book of Records. He has also contributed towards our initiative to visualize some of our favourite Nepali language stories and folktales, through out TheDC Story Series हाम्रा कथाहरु


स्काउट एण्ड गाइड्समा च्याम्पियन बनेका थर्बु उमाबिका टीम

मिरिक, २८ दिसम्बर।भारत सरकारको स्काउटस् एण्ड गाइडस् को आयोजना सम्पन्न भएको नेशनल इन्ट्रिग्रेशन क्याम्पमा मिरिकको थर्बु उच्चतर माध्यमिक बिधालयले पश्चिम बंगाल राज्यको प्रतिनिधित्व गरि गएको…