Poems

Sorrow of A Woman

I see a Gurudasi Mondol
In many a mother who has lost a son,
To the mindless violence,
In the name of a Bigger Cause.
The horror of the agitation
Etched indelibly in their memories,
A scar that will never heal.

Read More

हाम्रो बिडम्बना

दार्जिलिङमा लौ कस्तो क्रान्ति आयो! नयाँ सभ्यता र संस्कृतिको आँधी ल्यायो। यो रीतिथितिको र संस्कृतिको बेडा थाम्ने ठिका चाहि हामी पहाडबासीले मात्र पायौं? पछाडिएको गुनासो…