Sikkim

Remembering Forgotten Gandhi of Sikkim

His name is Late Trilochan Pokhrel or popularly called as ‘Gandhi Pokhrel’ or ‘Bande Pokhrel’. However the sad instance in Sikkim that hardly anyone knows him. He becomes the forgotten chapters of Sikkimese History. Late Pokhrel was born at Tareythang Busty in Pakyong sub-division of East Sikkim in the last decade of 19th Century.

A Village Awaits Development: विकास पर्खेर बसेको गाउँ

उमेर हुँदा पाखुरी बजाएर बारीखेती गर्ने दुइ ज्यान अहिले कमजोर भइसकेका छन्। बस्तीमा बाँझो खेत, सुक्खा जमिनमा उनीहरू आफ्नो सास अड़काएर बसेका छन्। रात काट्न दुइ कोठाको घर छ। अवस्था दयनीय छ।