Martyr
अागो निभाएर हिउँ बनेको छ देश…!!

अागो निभाएर हिउँ बनेको छ देश…!! ******* सिमानामा जब बारुद पडकन्छ बुझ्नु कहीँ कतै कुनै गोर्खाको छाती भ्वाङ्ग परेको छ र उ रगतको अहालमा डुबेर…