North East


A Village Awaits Development: विकास पर्खेर बसेको गाउँ

उमेर हुँदा पाखुरी बजाएर बारीखेती गर्ने दुइ ज्यान अहिले कमजोर भइसकेका छन्। बस्तीमा बाँझो खेत, सुक्खा जमिनमा उनीहरू आफ्नो सास अड़काएर बसेका छन्। रात काट्न दुइ कोठाको घर छ। अवस्था दयनीय छ।107 Nepalese Women Rescued in Manipur

Meanwhile, 33 more girls have been rescued from the Bir Tikendrajit International Airport in Imphal and another 21 from the border town of Moreh on Saturday. This takes the total number of girls rescued to 161, said sources.