Nepali Literature


TheDC Story Series – “म मरेछु” – Episode 4

As we had informed earlier, we have tied up with RJ Samir – Samir Gideon Ghimire, to bring to you 12 Nepali stories – 1 story a month, in the audio-pictorial format under our series हाम्रा कथाहरु. We are doing this to make our Nepali literature more popular among younger generations, and also among those who may never have read a Nepali story before. This month, we are sharing a story “म मरेछु” by गनु सिंह गुरुङSahitya Akademi Awards – Loknath Upadhyay Chapagain

” हाम्रो आफ्नो राज्य हुँदा हाम्रो आफ्नो अस्मिता, हाम्रो चिनारी, हाम्रो परिचय यहाँ स्थायीरूपले हुन्छ भन्ने हामी सोंच्दछौ । तर जसको राज्य छैन जस्तै संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी । हिंदी पनि सर्वभारतीय भाषा हो । त्यसको आफ्नो राज्य छैन । तैपनि यो भाषा को मूल्याङ्कन त्यति माथि हुनुको अर्थ हो – त्यो भाषा धनी छ । हाम्रो भाषा पनि धनी छ तर हामी कति धनी छौं? हामीले आफ्नो भाषालाई कति चिन्दछौं जान्दछौं र अरूलाई कति चिनाएका छौं भन्ने कुरा हामीले सोंच्ने पर्ने बेला आएको छ ।”