Gorkhaland“Development” Vs. “Gorkhaland” – What Are You Voting For?

“देखोस न देखोस यो वर्तमान… भावी पिडिले देख्ने छ… कसैले छद्म वेशमा, तिम्रो इतिहास लेख्दै छ… उत्सर्ग गर, उत्सर्ग गर… the present may not see…