71 Year After Independence – People Forced to Carry Their Sick and Infirm at Night in Hope Gaon, Dhajey, Darjeeling


Even 71 years after Independence, the people in various parts of the Darjeeling region have remained deprived of the most basic of infrastructure. Here is a video showing how the villagers in Hope Gaon, Dhajey Tea Estate are forced to carry their sick, and infirm to the hospital.

Our reader Param Thapa, who sent us this video wrote… “Hlo DC हामी घजे चिताबारी अन्तरगत घजे होप गाव को यो भिडियो पठाउदै छौ कि हाम्रो गाव मा बाटो नभएर आज परयन्त पनि बिमारिहरु लगभग 2 किलोमिटर बोकेर लानु पर्ने अवस्था छ कत्ति उर्जि चडाउदा पनि केवल आशस्वासन बाहेक केहि हात परेको छैन दार्जलिङमा कत्ति नेता आए कत्ति गए तर हाम्रो गावमा बाटो भने आएन । 86 मा यो गाव ले दुइ जवान छोरा छोरी शहिद पाए तर बाटो आज सम्म पाएन । व्यक्तिगत खर्चमा कत्ति निकायहरु तिर गावबासिले चक्कर लगाए तर केहि फल पाइएन । पुस्ता पुस्ता बितिसक्दा पनि पुरा नभएको मागलाई हामी सम्पुण गावबासी हजुर हरुको पनि सहयोग माग्द छौ । आशा गर्छौ हजुरले यो बिन्तिलाई हजुरको पेज मार्फत छापि दिनु हुन्छ भन्ने । धन्यवाद सम्पुण गावबासीको तर्फमा । माथि भिडियो पनि पठाएका छौ ।

We are sending you this video from Hope gaon, in Dhajey Tea Garden. There is no road access to our village, because of which we are forced to carry our sick this way. Our numerous requests for a road have only been met with assurances. So many politicians have come and gone, our village is yet to be connected with a road.

In 1986 agitation two sons from our village were martyred. Was their sacrifice not even worthy of a road?”

SEE ALSO:  Padmashri Ren. Sonam Tshering Lepcha - In Memorium


Be the first to comment on "71 Year After Independence – People Forced to Carry Their Sick and Infirm at Night in Hope Gaon, Dhajey, Darjeeling"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*