VoxPop


हामीहरू र तिमीहरू

जाग्दै सुस्ताउदै फेरी जाग्ने हाम्रो प्रबृत्तिलाई खेलाँईची नगर है तिमीहरू……! थाहा छ के हामीहरू जागेको बेला थ_र_र_र तिमीहरू काँमेको भूलेको छैनौं नि फेरी हामीले ।…Gorkha’s Pride in Danger?

Writes: Phurba Euthempo(Bhutia) We, an Indian Gorkha a permanent citizen of India where a freedom of speech is a Constitutional Rights. Since many decades we had…


How Racist! Are You?

Writes: Shivani Kshirsagar (Disclaimer: Following is a work of reality. Readers are requested to read at their discrimination, and accordingly judge their disposition.) “Yeh yeh,…फुलमाया

भन फुलमाया ! तिमीले दिनमा कतिवटा च्याको बोट कलम गर्छौ? लगभग तिन सौ बुट्टाहरु होईन? त्यसो भए फुलमाया, के तिमी एक दिनमा त्यही संख्यामा टाउकहरु…


Everyday is a Fresh Start..

Poet: Sumiran Ghalay I know boulders which cascade down the river fall… Will eventually turn to dust and all,.. But sometimes, when you have got…


मलाई लागेको बेठिक

Writes: Sachin Chamling Rai भागोपको तत्परतामा एनजीसीले सिलगढ़ीको मङ्गल माइती भवनमा सम्पन्न गरेको सभामा थुप्रै प्रबुद्ध र बुद्धिजीवीहरू एकै मञ्चमा देखेर उल्लासित बनेको थिएँ। धेरै…